główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;

3) każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

artykuł nr 2

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno prowadzony jest na podstawie:

- art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).

Załączniki:
Rejestr zbiorów danych osobowych (PDF) 422.371 KB