główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19.09.2018r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 204.22 KB
artykuł nr 2

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października  2018 r. przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy  Górzno pok. nr 7,  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, wtorek 8.00 – 16.00.

Załączniki:
informacja (pdf) 182.02 KB
artykuł nr 3

Informacja

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Załączniki:
informacja (pdf) 372.03 KB
artykuł nr 4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10...

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 5

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Załączniki:
informacja (pdf) 336.61 KB