główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.

Załączniki:
informacja (word) 22.500 KB
artykuł nr 2

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4.

Załączniki:
informacja (word) 22.500 KB
artykuł nr 3

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.

Załączniki:
Informacja (word) 22.500 KB
artykuł nr 4

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.

Załączniki:
informacja (word) 22.500 KB
artykuł nr 5

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1.

Załączniki:
informacja (word) 22.500 KB
artykuł nr 6

Informacja

o składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Górznie z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki:
Informacja (word) 31.500 KB
artykuł nr 7

Informacja

o składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Górznie z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki:
Informacja (word) 31.500 KB
artykuł nr 8

Informacja

o składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Górznie z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki:
Informacja (word) 31.500 KB
artykuł nr 9

Informacja

o składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Górznie z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki:
Informacja (word) 31.500 KB
artykuł nr 10

Informacja

o składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Górznie z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki:
Informacja (word) 31.500 KB
artykuł nr 11

Informacja

 

BURMISTRZA GMINY GÓRZNO
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu wyborców
 
 
Informuję, że spis wyborcówzostał wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Górznie, w pokoju numer 4 (na parterze). Wszelkie informacje dla wyborców w sprawie spisu wyborców udzielane są w Urzędzie Gminy Górzno, ul. Rynek 1, pokój nr 4 (ewidencja ludności) w godzinach pracy urzędu, numer telefonu 56 6448362.
 
 
 
 
 Burmistrz Gminy

   /-/ Robert Stańko 

artykuł nr 12

Zarządzenie Burmistrza Gminy

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 13

Informacja

o wyborach posłów

Załączniki:
informacja (word) 17.938 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy Górzno z dnia 22.04.2014 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Załączniki:
Obwieszczenie (word) 35.500 KB
artykuł nr 15

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrza Gminy Górzno
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
 
w sprawie przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku przyjmowane są w Urzędzie Gminy Górzno (pok. nr 5) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 2 maja 2014 r.  
 
 
  Burmistrz Gminy
-//-
Robert Stańko
artykuł nr 16

Komunikat RKW

o terytorialnym zasięgu działania oraz składzie, siedzibie i dyżurachRejonowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Toruniu

Załączniki:
Komunikat (pdf) 33.948 KB
artykuł nr 17

Informacja

o terminie przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

artykuł nr 18

Informacja

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców nieopełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostana zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Załączniki:
informacja (pdf) 125.228 KB
artykuł nr 19

Informacja

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych  i urzędowych obwieszczeń wyborczych.

Załączniki:
informacja (pdf) 581.026 KB
artykuł nr 20

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Załączniki:
informacja (pdf) 215.858 KB
artykuł nr 21

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 176.852 KB