główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia...

w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie

artykuł nr 2

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 14 Listopada 2014 r.

w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych

Załączniki:
postanowienie (pdf) 24.780 KB
artykuł nr 3

Informacja

o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 16 listopada 2014 roku.

artykuł nr 4

Informacja

Ponowna aktualizacja informacji z dnia 28.08.2014 r. w sprawie miejsc przeznaczonych wyłącznie na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
Informacja (word) 42.500 KB
artykuł nr 5

Informacja

Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

artykuł nr 6

Informacja

o miejscu i czasie sporządzenia pełnomocnictwa

artykuł nr 7

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Burmistrza Miasta i Gminy Górzno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Załączniki:
Informacja (word) 27.000 KB
artykuł nr 8

Informacja

o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 9

Informacja

o dodatkowych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 10

Informacja

o zaktualizowanych miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 11

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kndydatów na radnych.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie sporządzenia listy kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Górzno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 16

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 286/2014 Burmistrza Górzna z dnia 27...

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Załączniki:
Obwieszczenie (word) 37.500 KB
artykuł nr 19

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Załączniki:
Załącznik 28.500 KB
artykuł nr 20

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

o składzie, siedzibie i dyżurach

Załączniki:
informacja (pdf) 102.957 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie wyboru Przewodniczącegi i Zastępcy Przewodniczącego

Załączniki:
Uchwała (pdf) 429.481 KB
artykuł nr 22

Postanowienie

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

artykuł nr 23

Informacja

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 24

Obwieszczenie

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

artykuł nr 25

Informacja

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

artykuł nr 26

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

artykuł nr 27

Informacja

Podaje się do publicznej wiadomości miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, na terenie Miasta i Gminy Górzno:

 

artykuł nr 28

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kadencji 2014 - 2018

Załączniki:
Obwieszczenie (pdf) 36.238 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie odrębnie ustalonych dla każdej rady gminy oraz rady powiatu liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.

Załączniki:
Obwieszczenie (pdf) 123.720 KB