główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 2

Informacja

o możliwości dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

artykuł nr 4

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum

artykuł nr 5

Informacje dotyczące spisu osób uprawnionych w referendum

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

 

Załączniki:
zarządzenie (word) 37.000 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 

Załączniki:
zarządzenie (word) 25.500 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowych  komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Załączniki:
zarządzenie (word) 41.500 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym

Załączniki:
obwieszczenie (word) 13.099 KB
artykuł nr 10

Informacja

w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Załączniki:
informacja (word) 32.500 KB
artykuł nr 11

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów

Załączniki:
informacja (word) 42.000 KB
artykuł nr 12

Wyjaśnienie dopisywanie do spisu referendum

Załączniki:
wyjaśnienie (pdf) 78.688 KB
artykuł nr 13

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Załączniki:
informacja (pdf) 120.146 KB
artykuł nr 14

Postanowienie Prezydenta RP

Załączniki:
postanowienie (pdf) 460.214 KB
artykuł nr 15

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Załączniki:
zgoda (word) 54.500 KB
artykuł nr 16

Informacja i Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

artykuł nr 17

Informacja

o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Załączniki:
informacja (word) 85.000 KB