główna zawartość
artykuł nr 1

Przypomnienie o zmianie czasu

Załączniki:
przypomnienie (pdf) 492.706 KB
artykuł nr 2

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW

artykuł nr 3

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej

 

Załączniki:
zarządzenie (word) 24.500 KB
artykuł nr 4

Technika głosowania - Wybory do Senatu

Załączniki:
informacja (pdf) 1.378 MB
artykuł nr 5

Technika głosowania - Wybory do Sejmu

Załączniki:
informacja (pdf) 4.267 MB
artykuł nr 6

Informacja

o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 7

Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji

Załączniki:
uchwała okw 1 (pdf) 495.471 KB
uchwała okw 2 (pdf) 514.948 KB
uchwała okw 3 (pdf) 502.396 KB
uchwała okw 4 (pdf) 505.703 KB
uchwała okw 5 (pdf) 502.072 KB
artykuł nr 8

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Załączniki:
informacja (word) 27.500 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w okręgach wyborczych 11, 12, 13

Załączniki:
Obwieszczenie (pdf) 864.992 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandydatach na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5

Załączniki:
Obwieszczenie (pdf) 5.233 MB
artykuł nr 11

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie (pdf) 222.534 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

 

Załączniki:
zarządzenie (word) 37.000 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 

Załączniki:
zarządzenie (word) 25.500 KB
artykuł nr 14

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

w sprawie możliwości i terminie składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

Załączniki:
informacja (word) 28.000 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Załączniki:
zarządzenie (word) 25.500 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

o numerach i granicach obwodów

Załączniki:
Obwieszczenie (pdf) 982.638 KB
artykuł nr 17

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

w sprawie przyjmowania wniosków kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki:
informacja (pdf) 1.007 MB
artykuł nr 18

Informacja o sporządzaniu aktu pełnomocnictwa

artykuł nr 19

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

artykuł nr 20

Obwieszczenie

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 935.512 KB
artykuł nr 21

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki:
Informacja (pdf) 153.101 KB
artykuł nr 22

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki:
informacja (pdf) 104.006 KB
artykuł nr 23

Informacja

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 24

Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów