główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej...

Burmistrz Gminy Górzno ul. Rynek 1, woj. Kujawsko-Pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na zakup komputerów i sprzętu biurowego na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Górznie.

artykuł nr 2

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu

Urząd Gminy w Górznie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania o cenę na dostawę opału na sezon grzewczy 2004/2005

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej...

Burmistrz Gminy Górzno ogłasz przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2004/2005 w ilości ok. 120.000 litrów.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 20004/2005.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na dowóz dzieci do szkół w Górznie w roku szkolnym 2004/2005.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Jolanta Ślesińska, (056)4989249.
Termin składania ofert:07.07.2004 r. do godz.1000.
Otwarcie ofert: 07.07.2004 r. o godz.1015.