główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg

przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokalu o pow. 40,00 m2 usytuowanego w remizie strażackiej w Szczutowie

artykuł nr 2

Przetarg na organizację dożywiania

Na podstawie art 181 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Górznie zamieszcza kopię wniesionego protestu do przetargu na organizację dożywiania 2008 r. i wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu

artykuł nr 3

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliw płynnych w 2008 r.

artykuł nr 4

Przetarg

Burmistrz Gminy w Górznie ogłasza przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokalu o pow. użytkowej 256,80 m usytuowanego w remizie strażackiej w Szczutowie Burmistrz Gminy Górzno odwołuje ogłoszony na dzień 14.11.2007 r. przetarg

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony

Gmina Górzno,87-320 Górzno,ul.Rynek 1,woj.kujawsko ?pomorskie,powiat brodnicki (tel.056 4989249) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004