główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę paliw płynnych dla Urzędu Gminy w Górznie

artykuł nr 2

Przetarg na nieruchomość

nieruchomość gminna (piwnica) położona na działce nr 453/3 o pow. 6,3 m2 położona w Górznie przy ul. Polnej 14, obręb I , ujawniona w księdze wieczystej nr 25655 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brodnicy.

artykuł nr 3

Modernizacja promenady wokół jeziora Górznieńskiego

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) (WARTOŚĆ PONIŻEJ 4.845.000 EURO)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno ogłasza przetarg na prowadzenie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Górzno w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

artykuł nr 5

Przetarg

Budowa wodociągu z przyłączami w ulicy Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Fiałki i w ulicy Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie