główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 2

Zarządzenie

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Górzno Nr XXXIV/169/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do...

artykuł nr 4

Informacja

Górzno, dnia 12 sierpnia 2011 r.

  INFORMACJA
 
 
Uprzejmie informuję, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnika do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., przyjmowane są w terminie do dnia 29 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Górzno (pok. nr 4 - USC) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, wtorek 8.00 – 16.00.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie oraz formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Górzno (pok. nr 4 - USC, Tel. 56 4989249)

Burmistrz Gminy Górzno
(-) Robert Stańko

artykuł nr 5

Informacja

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.