główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Komisje Rady

W Radzie funkcjonuje 5 komisji:

1.  Komisja Rewizyjna
Janina Majkowska - przewodnicząca
Tomasz Truszczyński - członek
Wojciech Pokorski - członek

2.  Komisja Budżetu i Finansów
Regina Lisińska - przewodnicząca
Henryk Murawski - członek
Adam Pobłocki - członek
Justyna Łubińska - członek
Piotr Grabowski - członek
 
3.  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Bolesław Wasielewski - przewodniczący
Tomasz Truszczyński - członek
Justyna Łubińska - członek
Janina Majkowska - członek
Artur Weber - członek
 
4.  Komisja Spraw Gospodarczych i Rolnictwa
Tomasz Stawicki - przewodniczący
Henryk Murawski - członek
Krzysztof Kamiński - członek
Jerzy Kopistecki - członek
Jerzy Moszczyński - członek

5.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Jerzy Moszczyński - przewodniczący
Bolesław Wasielewski - członek
Adam Pobłocki - członek

Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczących Komisji, w miarę potrzeb.Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności.

 

Do zadań komisji stałych należy:

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę lub Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i stowarzyszeniami, oraz innymi instytucjami, a przede wszystkim z mieszkańcami gminy, w zakresie spraw należących do właściwości komisji,
  • kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
  • kontrola wykonywania uchwał Rady
Dostępne kategorie:
Kadencja VIII