główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy rok 2005

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.), art. 109 , art. 116, art. 124 ust.1, 2, 3 art. 128 ust.2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach