główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Załączniki:
uchwała (pdf) 421.36 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zgody na przystąpienie do umowy partnerskiej na potrzeby uczestnictwa w konkursie RPO
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych (Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo), w tym w szczególności w zakresie założenia i prowadzenia dziennego domu pomocy (pobytu)

Załączniki:
uchwała (pdf) 441.93 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/121/2016 rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Brodnicy w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Załączniki:
uchwała (pdf) 437.03 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Załączniki:
uchwała (pdf) 779.85 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia mienia gminnego – budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Gołkowie łącznie z wyposażeniem tej szkoły

Załączniki:
uchwała (pdf) 437.36 KB