główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno

Załączniki:
uchwała (pdf) 434.21 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno na okres od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r.

Załączniki:
uchwała (pdf) 426.47 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Górzno na lata 2016-2025”

Załączniki:
uchwała (pdf) 482.96 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
uchwała (pdf) 646.46 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Załączniki:
uchwała (pdf) 428.06 KB