główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 8.24 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2016 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 419.42 KB
załącznik nr 1 (pdf) 197.32 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Górzno i jej jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 230.68 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie: instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 319.86 KB
załącznik nr 1 (pdf) 355.78 KB