główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i  Gminy Górzno w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r.

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 200.701 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 577.644 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 482.839 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20.12.2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 080753C ul. Leśna

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 492.179 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 252/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15.12.2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w miejscowości Górzno-Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej" - etap I "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 547.813 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 718.430 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 729.893 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 429.550 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20listopada 2017r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 209/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 07.07.2017 r.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 570.815 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 400.010 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2018

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 2.466 MB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót  wykonania wymiany elementów drewnianych kładki w parku miejskim w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 838.877 KB
artykuł nr 14

zarządzenie nr 243/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Pani Gryżyny Andrzejewskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 189.023 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 listopada 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 689.599 KB
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 711.907 KB
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na ternie Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 2.574 MB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 października 2017r.

w sprawie: zmiany składu Komisji ds. dopłat do czesnego dla studiujacych nauczycieli

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 330.045 KB
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: Przebudowa chodnika przy ul. Gołuńskiego

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 461.989 KB
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 730.595 KB
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie: zmiany składu Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Górzno

Załączniki:
Zarządzenie 348.933 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 230/2017 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 695.296 KB
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 553.233 KB
artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 730.473 KB
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 września 2017r.

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 209.125 KB
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania komisji odbioru robót pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno"

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn. "II etap modernizacji drogi gminnej 080741C w m. Gołkowo, Gmina Górzno do długości 0,750 km"

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: Przebudowa części chodnika przy ul. Kościelnej

Załączniki:
Załącznik 464.525 KB
artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz
powołania komisji przetargowej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 893.939 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Mówińskiej pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 200.405 KB
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie  powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 656.843 KB
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 21 sierpnia 2017r.

w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze
2017 r.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 2.072 MB
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: Przebudowa części chodnika przy ul. Rynek

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 470.216 KB
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawczego gruntów oraz stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 205.143 KB
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 995.560 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2017r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r. dla pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 185.048 KB
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2017r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 435.944 KB
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 191.790 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 192.117 KB
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 lipca 2017r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 323.835 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz powołania
komisji przetargowej

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 271.561 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 lipiec 2017r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszonych posesji w 2017 roku, w konkursie pt.: „Moja posesja”

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 189.692 KB
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 lipiec 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w częściach wspólnych, położonej w Zaborowie, obręb Zaborowo, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 65/1 o pow. 0,2500 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 lipiec 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 3, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 11/5 o pow. 0,0194 ha i 11/6 o pow. 0,0175 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie sprzedaży używanego wyposażenia placów zabaw w Szczutowie i Zaborowie.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 1,019.969 KB
artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 190/2017 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 10.04.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/3 o pow. 1,2148 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 657.363 KB
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki kasowej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 488.568 KB
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów posiadanych przez Urząd Miasta i Gminy Górzno oraz pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 264.700 KB
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie sprzedaży używanego wyposażenia placów zabaw w Szczutowie i Zaborowie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 193.723 KB
regulamin (pdf) 191.114 KB
ogłoszenie (pdf) 282.131 KB
oświadczenie (pdf) 94.144 KB
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów /kierowników  samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 684.113 KB
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie określenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Górzno

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 197.207 KB
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 200/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 353.418 KB
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 199/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Nadbudowa budynku użyteczności publicznej Remizy Strażackiej w Górznie - etap I”.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 418.831 KB
załacznik nr 1 (pdf) 49.892 KB
załacznik nr 2 (pdf) 46.789 KB
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30.03.2017 r. w sprawie konkursu „Moja posesja”

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 191.875 KB
artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 196/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 249.015 KB
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 194/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 466.744 KB
załacznik (pdf) 469.691 KB
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 193/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie sprzedaży używanego wyposażenia placów zabaw w Szczutowie i Zaborowie

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 192/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 191/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót  wykonania prac malarskich w budynku OSP  Miesiączkowo.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 488.099 KB
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3/3 o pow. 1,2148 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 419.704 KB
załacznik nr 1 (pdf) 45.384 KB
załacznik nr 2 (pdf) 44.655 KB
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 186/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie konkursu „Moja posesja”

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 264.846 KB
Formularz zgłoszenia (pdf) 247.806 KB
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz wzoru
zgłoszenia i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 446.371 KB
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2016 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 420.203 KB
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 182/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn. "Modernizacja ogrzewania OSP Miesiączkowo"

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 498.693 KB
artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 426.111 KB
artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 marca 2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Górzno na rok szkolny 2017/2018

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 340.112 KB
artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 192.037 KB
artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Załączniki:
zarządzenie 177 (pdf) 192.532 KB
artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 190.192 KB
artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 175/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie ogłoszenia naboru członków do Komitetu Rewitalizacji.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2017 roku

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 1.081 MB
artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 173/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 172/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z...

w sprawie powołania Zespołu Oceniającego