główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/111/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016 - 2023

Załączniki:
uchwała (pdf) 6.41 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

Załączniki:
uchwała (pdf) 1.16 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI/169/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia...

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia...

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.