główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 563.64 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Miasta i Gminy Górzno oraz
powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 629.49 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w
Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 422.56 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20.12.2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.:„ „Rozbudowa i przebudowa budynku użytku publicznego – Urzędu Miasta i Gminy Górzno”.

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 969.93 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 688.39 KB