główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Załączniki:
decyzja (pdf) 6.39 MB