główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie
określenia terminu wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego
zarządu

Załączniki:
uchwała (pdf) 410.72 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2019 r.

Załączniki:
uchwała (pdf) 435.76 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno”

Załączniki:
uchwała (pdf) 3.39 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z
perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Załączniki:
uchwała (pdf) 5.16 MB
artykuł nr 5

Uchwała Nr V/28/2019 rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Załączniki:
uchwała (pdf) 1.41 MB