główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie z dnia 13.03.2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej z szafkami pomiarowymi

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 818.58 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11.03.2019r.

informuję, że wydana została decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego - kurnika, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 1.09 MB
artykuł nr 3

Obwieszczenie z dnia 8 marca 2019r.

na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowe Pole Górzno zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: "Podłączenie studni nr 6 w Miesiączkowie do stacji wodociągowej RSP Nowe Pole w Górznie"

Załączniki:
obwieszczenie (pdf) 826.31 KB
artykuł nr 4

Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Lidzbark

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark (zaopatruje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk, Słup, Cibórz, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Nosek, Koty, Ostrowy w gminie Lidzbark oraz Buczkowo, Czarny Bryńsk w gminie Górzno

Załączniki:
ocena (pdf) 1.66 MB
artykuł nr 5

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2018

Załączniki:
ocena (pdf) 2.15 MB