główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta i Gminy w Górznie zawiadamia , że począwszy od 01 lutego 2016 roku rozpocznie się termin składania wniosków przez rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I półrocze 2016 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 29 lutego 2016 roku. Informujemy, że do wniosku należy dołączyć faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno pokój nr 10.
Załączniki:
wniosek (pdf) 401.671 KB
artykuł nr 2

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Załączniki:
wykaz (pdf) 612.362 KB
artykuł nr 3

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej

Załączniki:
wykaz (pdf) 6.124 MB
artykuł nr 4

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

Załączniki:
wykaz (pdf) 63.021 KB
artykuł nr 5

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej.

Załączniki:
wykaz (pdf) 496.662 KB
artykuł nr 6

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

Załączniki:
wykaz (pdf) 62.999 KB
artykuł nr 7

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej.

Załączniki:
wykaz (pdf) 513.348 KB
artykuł nr 8

Miejsce załatwiania sprawy

Referat Finansowy
87 - 320 Górzno, ul. Rynek 1
pok. nr 10