główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 601 o pow. 0,1131 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Górzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Burmistrz Górzna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 
Załączniki:
Ogłoszenie (word) 31.000 KB
Wykaz (word) 35.500 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Burmistrz Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załączniki:
wykaz (word) 38.500 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Burmistrz Gminy Górzno
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Załączniki:
wykaz (word) 41.000 KB
artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność gminy

Działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 59/2 o pow. 0,0589 ha, położona w Górznie, obręb Górzno miasto 2, zapisana w KW Nr TO1B/00007409/9.

Załączniki:
wykaz (word) 29.500 KB
artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność Gminy Górzno. Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. Zm./ Burmistrz Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 6.02.2012 rok

Załączniki:
wykaz (word) 31.500 KB
artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gminna (piwnica) usytuowana w budynku mieszkalnym położona na działce nr 54/3 o pow. użytkowej 6,30 m2 położona w Górznie przy ul. Polnej 14

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

artykuł nr 11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność gminy

artykuł nr 12

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Górzno, dnia 07.04.2008r.


W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.35ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U 2004r. Nr 261 poz.2603 z póżń.zm./ Burmistrz Gminy w Górznie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Lokal mieszkalny o pow. 27.55m? położony w Górznie przy ul:Pocztowej13/3 zapisany w KW Nr 25603
    Wartość lokalu 9 395,00 zł /słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych/
  2. Lokal mieszkalny o pow. 34,34m? położony w Górznie przy ul: Pocztowej 13/4 zapisany w KW Nr 25603
    Wartość lokalu 11 710,00 zł /słownie : jedenaście tysięcy siedemset dziesięć złotych/
  3. Lokal mieszkalny o pow. 32,00m? położony w Górznie przy ul: Polnej 14/1  zapisany w KW Nr 25655
    Wartość lokalu 11.616 zł /słownie: jedenaście tysięcy sześćset szesnaście złotych/

 Na powyższe lokale zawarte są umowy najmu na czas nieoznaczony . Sprzedaż w/w lokali nastąpi na rzecz najemców .

  BURMISTRZ GMINY
(-) Robert Stańko

artykuł nr 13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność gminy .

 Górzno, dnia 24.11.2008 r.
 
  W Y K A Z 
 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących  własność gminy .
 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ Burmistrz Gminy w Górznie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu :
 
 
 
 1. Działka zabudowana  nr 111/1 o pow. 0.09 22 ha  położona w Górznie-obręb-II zapisana w KW nr 26729 stanowiąca własność gminy .
 Cena wywoławcza nieruchomości 362.000,00 zł .
 
 
W/w nieruchomość przeznaczona jest pod obiekt użyteczności publicznej-działalność oświatowa.
 
 
 Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia .
 
 BURMISTRZ GMINY  
     (-) Robert Stańko