główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 20/2004

W sprawie: powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Miesiączkowo"

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 19/2004

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Górzno na rok 2005

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 18/2004

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górznie - Wybudowanie"

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 17/2004

W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XI/53/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 16/2004

W sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XI/53/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r.