główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/68/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki płatniczej z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Miesiączkowie 2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Górznie - Wyb

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/67/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/66/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XI/53/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r.