główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r

zmieniające zarządzenie nr 23/2004 Burmistrza Gminy w Górznie z dnia 30.12.2004 r w sprawie powołania komisji przetargowej

artykuł nr 2

Zarządzenienie Nr 2/2005 z dnia 04 stycznia 2005

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego

artykuł nr 3

zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r

w sprawie wysokości stawek za usługi o charakterze użyteczności publicznej związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie świadczone przez referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej