główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/98/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Górzno

artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/97/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/96/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na 2005 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/95/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 marca...

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miasta Górzno

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/94/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 marca...

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej