główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/143/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI/142/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXX/141/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 12...

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXX/140/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 12...

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Górzno

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXX/139/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 12...

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.