główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVII/127/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVII/126/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/125/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/124/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/123/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2006r.