główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Zarządzenie Nr 266 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 marca  2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górznie.

Załączniki:
Zarządzenie 252.988 KB
artykuł nr 2

II Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza II nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

artykuł nr 3

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 257.940 KB
artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 5

Nabór na wolne stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie

Załączniki:
zarządzenie (pdf) 249.015 KB
artykuł nr 6

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

 

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.113 KB
artykuł nr 7

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

 

artykuł nr 8

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

 

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.758 KB
artykuł nr 9

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Górzno

ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Górzno

 

artykuł nr 10

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko urzędnicze  - podinspektor ds. obsługi programu „Rodzina 500+”  w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

 

artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy referent - ABI w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno w wymiarze 1/2 etatu.

artykuł nr 12

Informacja dot. ponownego naboru na stanowisko urzędnicze

dot. ponownego naboru na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 13

Ogłoszenioe o naborze na wolne stanowisko Urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  ogłasza otwarty nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno, 87-320 Górzno.

Stanowisko pracy:  Inspektor ds.budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego w wymiarze ¾  etatu, (równoważny czas pracy: 30 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2014r.)

 

 

Załączniki:
Ogłoszenie (word) 36.217 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  ogłasza otwarty nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno, 87-320 Górzno.

 Stanowisko pracy:   Inspektor ds.budownictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego

w wymiarze ¾  etatu, (równoważny czas pracy: 30 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2014r.)

 

Załączniki:
ogłoszenie (word) 36.044 KB
Informacja dotycząca naboru (word) 12.494 KB
artykuł nr 15

Informacja

Górzno, dnia. 11.03.2014 r.

INFORMACJA

dot. naboru na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy Zakładu usług Komunalnych w Górznie – etap II

 

 

  Dnia 11.03.2014r. z kandydatem zakwalifikowanym do II etapu konkursu, tj. Panią Katarzyną Wiśniewską zam. 87-300 Brodnica, ul. Słowackiego 2,  przeprowadzony został test sprawdzający wiedzę oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień dot. pracy na stanowisku Głównego Księgowego Zakładu Usług Komunalnych i został wskazany przez Komisję do zatrudnienia na stanowisku.

 

Przewodnicząca Komisji

-//-

Katarzyna Kaniewska

artykuł nr 16

Informacja

Górzno, dnia 24.02.2014r. 

 
INFORMACJA
 
dot. naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie
 
 
Wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze -  Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/2014 Kierownika ZUK z dnia 28.01.2014r. spełniła oferta złożona przez Panią Katarzynę Wiśniewską, zam. ul. Słowackiego 2, 87-300 Brodnica.
  W związku z powyższym Pani Katarzyna Wiśniewska została zakwalifikowana do II etapu naboru na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.
 
 
 
Przewodnicząca Komisji
-//-
Katarzyna Kaniewska
artykuł nr 17

Informacja

Górzno, dnia 10.02.2014r.

 
 
 
INFORMACJA
dot. naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych w Górznie – etap II
 
 
  Dnia 10.02.2014r. z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu przeprowadzony został test sprawdzający wiedzę. Najwyższą liczbę punktów w II etapie konkursu otrzymał Pan Sławomir Rynkowski.
 
Przewodnicząca Komisji
-//-
Katarzyna Kaniewska
artykuł nr 18

Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o naborze na stanowosko urzędnicze

 

Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie
Załączniki:
ogłoszenie (word) 30.574 KB
ogłoszenie (wersja pdf) 428.063 KB
artykuł nr 20

Nabór na Kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza otwarty nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

artykuł nr 21

Informacja

Górzno, dnia 20.12.2013 r.

OR.2110.2.2013

Informacja

dot. wyników konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Zakładu Usług Komunalnych  w Górznie

Do konkursu przystąpiły dwie osoby:

1.Pani Monika Andżelika Wojciechowska zam. Brodniczka 27

2. Pani Renata Zielińska zam. Górzno Wybudowanie 77

Złożone oferty nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Postępowanie zostało zakończone.

Burmistrz Gminy

  -//-

  Robert Stańko

artykuł nr 22

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza otwarty nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 23

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza otwarty nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 24

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na urzędnicze stanowisko pracy - podinspektor do spraw gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Górzno
 
 
Burmistrz Górzna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
podinspektor do spraw gospodarki odpadami
 
kandydatem wybranym do zatrudnienia został : Pan Zawisza Bartosz Paweł
zamieszkały : Górzno-Wybudowanie 91/3, 87-320 Górzno 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat wykazał się  odpowiednią wiedzą oraz spełniał wymagania dodatkowe.
 
 
 
Burmistrz Górzna
 - // -
Robert Stańko
artykuł nr 25

Informacja

Górzno, dnia 11.02.2013r.

 
Or. 2110.1.2013
 
 
 
INFORMACJA
DOT. NABORU KANDYDATÓW NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
podinspektor do spraw gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Górzno– etap II
 
    Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy wymienieni niżej kandydaci zakwalifikowani zostali do ostatniego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej:
 
- Gmińska Małgorzata Katarzyna  
-   Zawisza Bartosz Paweł
 
 O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 
 
Przewodnicząca Komisji
-//-
Katarzyna Kaniewska
artykuł nr 26

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu

Górzno, dnia 05.02.2013r.

 
Or. 2110.1.2013
 
 Lista osób
 zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy – podinspektor do spraw gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy w Górznie:
 
 
1.   Florkiewicz Rafał
2.   GmińskaMałgorzata Katarzyna
3.   Zawisza Bartosz Paweł
4.   Zielazińska Agnieszka Violetta
 
Dnia 07.02.2013r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury Górznie przy ul. Rynek 14a, o godz . 12.00 dla kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru odbędzie się test sprawdzający wiedzę.
 
Przewodnicząca Komisji
-//-
Katarzyna Kaniewska
artykuł nr 27

Nabór na stanowisko - podinspektor ds. gospodarki odpadami...

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Górzno na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami

artykuł nr 28

Informacja

Górzno, dn. 24.08.2012 r.

INFORMACJA

Burmistrza Gminy Górzno
 
Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie wyłoniła kandydata.
 
W wyniku analizy dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych wytypowano na  stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie Pana Krzysztofa Magdziaka.
Kandydatura zostanie przedstawiona do zaopiniowana Radzie Gminy Górzno.
artykuł nr 29

Informacja o wynikach naboru

 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY GÓRZNO

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

 

II. Określenie stanowiska: Sekretarz Gminy

 

III. Imię i nazwisko wybranego kandydata: Pani Katarzyna Kaniewska zamieszkała w Brodnicy.

 

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Kaniewską, która legitymuje się wieloletnim doświadczeniem jako pracownik samorządowy w tym również na stanowisku Sekretarza. Posiada bardzo wysokie kompetencje do pracy na stanowisku Sekretarza Gminy.

 

 

 

  Burmistrz Gminy Górzno

  (-) Robert Stańko

 

 

artykuł nr 30

Informacja w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Sekretarza Gminy

Górzno, dnia 16.07.2012 r.

 INFORMACJA

 

W związku z prowadzonym naborem na stanowisko Sekretarza Gminy do konkursu zgłoszone zostały trzy kandydatury:

1. Sławomir Wcisło

2. Paweł Kubicz

3. Katarzyna Kaniewska

 

W dniu 16.07.2012r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne  z w/w kandydatami.

artykuł nr 31

Ogłoszenie

konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Górznie

artykuł nr 32

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Górzno

artykuł nr 33

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

artykuł nr 34

Informacja

Górzno, dn. 19.10.2011 r.

Urząd Gminy w Górznie informuje, że do konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowie nie zgłosił się żaden kandydat.
Zgodnie z art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący powierzy stanowisko dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opini Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

artykuł nr 35

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowie .

artykuł nr 36

Konkurs ofert

konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie ul. Rynek 14 a, 87-320 Górzno

artykuł nr 37

Informacja o wynikach naboru

  Górzno, 1.02.2010 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Inspektora ds. rolnictwa, gospodarki gruntami,
 ewidencji działalności gospodarczej i mienia komunalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana 
Pani Ewelina Żelazińska zamieszkała w Szczutowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Żelazińska złożyła wszystkie wymagane dokumenty oraz spełniła wszystkie wymagania i oczekiwania pracodawcy niezbędne do wykonywania obowiązków na ogłoszonym stanowisku pracy.

Przewodniczący Komisji
  Bożena Sobiesierska

artykuł nr 38

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Górzno, dn. 18.01.2010 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko

Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami,
ewidencji działalności gospodarczej i mienia komunalnego

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Małgorzata Bartkowska - Górzno
 2. Anna Czerwińska - Brodnica
 3. Elżbieta Staniszewska - Miesiączkowo
 4. Ewelina Żelazińska - Szczutowo

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Bożena Sobiesierska

artykuł nr 39

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, ewidencji działalności gospodarczej i mienia komunalnego

artykuł nr 40

Konkurs na Skarbnika Gminy

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na stanowisko SKARBNIKA GMINY

artykuł nr 41

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowy, Urząd Gminy w Górznie ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

artykuł nr 42

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na wolne stanowisko Samodzielny Referent ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy w Górznie ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

artykuł nr 43

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Górznie zatrudni ratownika wodnego do pracy na kąpielisku w Górznie na okres letni (od 1 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.).
Oferty należy składać do Urzędu Gminy - referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

artykuł nr 44

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  w następujących szkołach:
-          Zespół Szkół w Górznie
-          Zespół Szkół w Gołkowie
-          Szkoła Podstawowa w Miesiączkowie
-          Przedszkole Gminne w Górznie

1. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

    1)  jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a)       ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b)       ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    2)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

    3   )w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego-pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

   4)  posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

   5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

   6)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

   7) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym  mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu  powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)       dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)       ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)       zaświadczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności na naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.);

11)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„ Konkurs na stanowisko dyrektora .......................................................................”
                                      (wpisać nazwę szkoły z niniejszego ogłoszenia)

w terminie do 15 czerwca 2007 r.  na adres:
Urząd Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320  Górzno.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Górzno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja dla kandydatów zgłaszających się do konkursów na stanowiska
dyrektorów szkół w gminie Górzno.

        Osoby zgłaszające się do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół powinni dołączyć do swojego zgłoszenia informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
       

      W myśl art.7 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218,poz.1592 z późn. zm.) oświadczenia lustracyjne winni złożyć wszyscy kandydaci zgłaszający się do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez złożenie dokumentów jest bowiem „wyrażeniem zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji”.

                Z tego przepisu wynika też  jednoznacznie, że obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych obejmuje osoby pełniące obowiązki dyrektorów szkół. Oświadczenie lustracyjne należy złożyć do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

artykuł nr 45

Lista kandydatów UE

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

na stanowisko

 

Samodzielny Referent ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych

oraz Promocji i Rozwoju Gminy

 

 

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Monika Tryniszewska-Skarżyńska

Górzno

2.

------------------------

----------------------------

 

 

Górzno dnia 23 kwietnia 2007 r.             …………………………………………

                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                              (-) Paweł Kubicz

artykuł nr 46

Lista kandydatów GOPS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Górznie

artykuł nr 47

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

artykuł nr 48

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza nabór na wolne stanowisko Samodzielny Referent ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Promocji i Rozwoju Gminy

artykuł nr 49

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie ul. Chopina 1, 87-320 Górzno ogłasza konkurs na stanowisko kierownika hali i obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Górznie

artykuł nr 50

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Referacie  ds. Oświaty, Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Gminy w Górznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 19.01.2006, o godz. 1000:

Małgorzata Bartkowska - Górzno
Marcin Holtz - Brodnica
Gabriela Rozwadowska - Górzno

artykuł nr 51

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Gminy Górzno ul.Rynek 1,  87-320 Górzno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - pracownika ds. świadczeń rodzinnych
w Referacie  ds. Oświaty, Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Gminy w Górznie

 

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie wniosków na  zasiłki rodzinne,
 • opracowywanie dokumentacji,
 • sporządzanie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 • wprowadzanie informacji do komputerowej bazy danych,
 • przygotowywanie korespondencji w ramach współpracy z innymi instytucjami i organami.

   

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej lub innych jednostkach na stanowiskach związanych z problematyką pomocy społecznej,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Open Office ),
 • znajomość ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),  a także przepisów wykonawczych do w/w ustawy.
 • umiejętność wykonywania stałej pracy z interesantami,
 •  łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i pracy w zespole, 

   

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • mile widziana znajomość języka obcego z krajów UE w stopniu komunikatywnym

   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kserokopie   świadectw pracy i   innych   dokumentów   potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie   dokumentów   potwierdzających   wykształcenie   i   dodatkowe kwalifikacje.

   

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem "Oferta na pracownika ds. świadczeń rodzinnych", w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie ul. Rynek 1 (w pokoju nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2006 roku, do godz. 1500.

 

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z Kandydatami, którzy będą spełniać wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne lub test kwalifikacyjny w dniach 19-20 stycznia 2006 roku w Urzędzie Gminy w Górznie. Oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną odrzucone, a o przedmiotowym fakcie i przyczynach odrzucenia oferty zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Zgodnie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) -lista kandydatów z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie upowszechniona po upływie terminu do złożenia dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://www.bip.gorzno.pl,  i www.gorzno.pl.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.gorzno.pl i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie przez okres co najmniej 3 miesięcy w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku, nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Paweł Kubicz - tel. (0-56) 49 89 249 lub (0-56) 49 88 130, pok. nr 9.