główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 27...

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/123/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 12...

w sprawie powołania komisji przetargowej

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 12...

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/123/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 7...

w sprawie powołania komisji przetargowej

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 1...

w sprawie przeprowadzenia oraz powołania komisji odbioru końcowego inwestycji p.n. Budowa 82 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Górzno