główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

Na podstawie art.46a ust.7 pkt4 ,w związku z art.46 ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z póż.zm.), § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rod