główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 8...

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Gminy Górzno z dnia

w sprawie

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 16...

w sprawie powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 11...

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Gminy Górzno z dnia

w sprawie