główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23 marca...

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

artykuł nr 2

Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23 marca...

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2007

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23...

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Górzno

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23...

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno w obrębie geodezyjnym Zaborowo

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 23...

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.