główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/60/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20...

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/59/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20...

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/58/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20...

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2008

artykuł nr 4

Uchwała Nr XI/57/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 18...

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie

artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/56/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 18...

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie