główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/130/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/129/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Górzno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/128/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/127/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górzno

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/126/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27...

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania