główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 14...

w sprawie powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki gruntami, ewidencji działalności gospodarczej i mienia komunalnego.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 3...

w sprawie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 3...

w sprawie powołania pełnomocnika do przeprowadzenia postępowania przetargowego

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 15...

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 17...

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Górzno za 2009 rok