główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie zmian w podziale na okrę gi wyborcze

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIV/169/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 26...

w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIV/168/2010 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczutowo

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXIV/166/2010 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży