główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29...

w sprawie opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Górznie

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29...

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

Uchwała została podjęta dn. 29 grudnia 2011 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 27 lutego 2012 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

artykuł nr 4

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29...

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2021

artykuł nr 5

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 21...

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2021