główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30...

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30...

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30...

w sprawie powołania reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Drwęca”

artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30...

w sprawie odwołania reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Drwęca”

artykuł nr 5

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30...

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Górzno