główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

artykuł nr 2

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2021

artykuł nr 4

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca...

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 25...

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie