główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/77/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres powyżej trzech lat

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/75/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

artykuł nr 5

Uchwała NR XIV/74/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26...

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Górzno położoną w Miesiączkowie