główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia

została podjęta 28.12.2012r,
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 09.01.2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Załączniki:
uchwała (pdf) 383.23 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała została podjęta dn. 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 9 stycznia 2013 roku.

Uchwała weszła  w życie 23 stycznia 2013 roku.

Załączniki:
Uchwała (pdf) 157.90 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie okreś1enia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała została podjęta dn. 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 9 stycznia 2013 roku.

Uchwała weszła  w życie 23 stycznia 2013 roku.

Załączniki:
uchwała (pdf) 154.01 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała została podjęta dn. 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 9 stycznia 2013 roku.

Uchwała weszła  w życie 23 stycznia 2013 roku.

Załączniki:
uchwała (pdf) 207.44 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno

 

Uchwała została podjęta dn. 28 grudnia 2012 roku.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 22 lutego 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 marca 2013 r.

Załączniki:
uchwała (pdf) 1.37 MB