główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2019r.

projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno na 2019 rok

Załączniki:
projekt uchwały (pdf) 485.07 KB
ogłoszenie (pdf) 514.05 KB
artykuł nr 2

Projekt uchwały

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno

artykuł nr 3

Projekt Uchwały w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 418 § 1 art. 419 § 2 i 3 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 § 1. Dokonuje się podziału gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Górzno w każdym ok...