główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Górzno

Załączniki:
uchwała (word) 32.00 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVI/195/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania programu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Górzno

Załączniki:
uchwała (word) 15.67 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Załączniki:
uchwała (word) 14.41 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2011-2022

Załączniki:
uchwała (word) 16.27 KB
załacznik nr 1 (pdf) 309.33 KB
załacznik nr 2 (pdf) 67.31 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Uchwała została podjęta dnia 30 grudnia 2013 r.

 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym dnia 7 stycznia 2014 r.
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.