główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30...

w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Górznie

artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30...

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

artykuł nr 3

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

artykuł nr 4

Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30...

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

artykuł nr 5

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30...

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na kolejny okres umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Górzno