główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22...

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno na okres od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22...

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22...

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

artykuł nr 4

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Górzno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

 

Załączniki:
uchwała (word) 28.00 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wystąpienia ze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

 

Załączniki:
uchwała (word) 28.50 KB