główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony ZP.271.5.2016

Nadbudowa budynku użyteczności publicznej Remizy Strażackiej w Górznie - etap I

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony ZP.271.4.2016

Nadbudowa budynku użyteczności publicznej Remizy Strażackiej w Górznie - etap I

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Dz....

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Działka Nr 601 Obręb Górzno Miasto 1 o pow. 0,1131 ha

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony ZP.271.3.2016

Budowa sieci c.o. w miejscowości Górzno

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony

I etap modernizacji drogi gminnej nr 080741C w m. Gołkowo, Gmina Górzno do długości 0.750 km