główna zawartość
artykuł nr 1

Wstępne ogłoszenie informacyjne

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 2

ZP.271.4.2017 Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024-0+269

artykuł nr 3

ZP.271.3.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ulicy Polnej

artykuł nr 4

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 776.54 KB
zarządzenie (pdf) 850.74 KB
oświadczenie (pdf) 202.96 KB
oświadczenie wzór (word) 38.50 KB
artykuł nr 5

ZP.271.2.2017 II etap modernizacji drogi gminnej nr 080741C w Gołkowie, Gmina Górzno do długości 0,750 km