główna zawartość
artykuł nr 1

Wstępne ogłoszenie informacyjne

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Górzno.

artykuł nr 2

ZP.271.4.2017 Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024-0+269

artykuł nr 3

ZP.271.3.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ulicy Polnej

artykuł nr 4

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 776.535 KB
zarządzenie (pdf) 850.738 KB
oświadczenie (pdf) 202.959 KB
oświadczenie wzór (word) 38.500 KB
artykuł nr 5

ZP.271.2.2017 II etap modernizacji drogi gminnej nr 080741C w Gołkowie, Gmina Górzno do długości 0,750 km

artykuł nr 6

ZP.1.2017 Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno -...

Przetarg nieograniczony za dostawę samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP Górzno

artykuł nr 7

ZP.271.1.2017 Przetarg nieograniczony Osuwisko ul. Pocztowa

Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżyniersko-projektowej na "Stabilizację osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3 obręb Miasto 2"

artykuł nr 8

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Miasto i Gmina Górzno z godnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Załączniki:
plan (pdf) 109.817 KB