główna zawartość
artykuł nr 1

ZP.271.10.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od 1 października 2018r. do 30 września 2021r.

artykuł nr 2

ZP.271.9.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od 1 października 2018r. do 30 września 2021r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie nr 596672-N-2018 - Modernizacja drogi dojazdowej Szynkówko dz. nr 283/1

artykuł nr 4

ZP.271.7.2018 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo

artykuł nr 5

ZP.271.6.2018 Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta i Gminy Górzno.