główna zawartość
artykuł nr 1

ZP.271.4.2018 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Górzno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

artykuł nr 2

ZP.271.3.2018 - Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024 - 0+269

artykuł nr 3

ZP.271.2.2018 - Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2 - Etap I

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 412.35 KB
SIWZ (pdf) 546.55 KB
Zał. nr 1 do SIWZ (pdf) 397.99 KB
Zał. nr 2 do SIWZ (pdf) 326.58 KB
Zał. nr 3 do SIWZ (pdf) 335.35 KB
Zał. nr 4 do SIWZ (pdf) 229.65 KB
Zał. nr 5 do SIWZ (pdf) 230.88 KB
Zał. nr 6 do SIWZ (pdf) 329.61 KB
Zał. nr 7 do SIWZ (pdf) 231.36 KB
Zał. nr 8 - dokumentacja projektowa - opis (pdf) 930.61 KB
zał nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa - PB Rys.1 (pdf) 697.79 KB
Zał. nr 8 do SWIZ - dokumentacja projektowa PB Rys. 2 (pdf) 235.62 KB
Zał. nr 8 do SIWZ - dokumantacja projektowa - PB Rys 3 (pdf) 365.69 KB
Zał. nr 8 do SIWZ - dokumantacja projektowa - PB-PZT Rys 1 (pdf) 639.53 KB
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja wykonawcza - Opis (pdf) 2.89 MB
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja wykonawcza - Rys 1 (pdf) 696.95 KB
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja wykonawcza - Rys 2 (pdf) 234.38 KB
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja wykonawcza - Rys 3 (pdf) 570.03 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - strona tytułowa (pdf) 74.65 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - zaplecze wykonawcy (pdf) 52.56 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - gwoździe gruntowe (pdf) 172.21 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - mikropale (pdf) 117.74 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - bezwykopowa renowacja (pdf) 120.42 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - kosze i materace gabionowe (pdf) 103.81 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - narzuty kamienne (pdf) 98.77 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - roboty betonowe (pdf) 143.22 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - roboty ziemne (pdf) 114.81 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - wymagania ogólne (pdf) 255.67 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - usunięcie drzew, krzaków (pdf) 89.51 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - roboty geodezyjne (pdf) 89.19 KB
Zał. nr 10 do SIWZ - STWiORB - roboty przygotowawcze (pdf) 65.11 KB
Zał. nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy (pdf) 47.46 KB
Zał. nr 11 do SIWZ - Tabela elementów scalonych (pdf) 17.84 KB
Zał. nr 11 do SIWZ - kosztorys ofertowy (exe) 17.25 KB
Dokumentacja geologiczno-projektowa (pdf) 301.71 KB
1.1 Mapy przeglądowe (pdf) 1.01 MB
1.2 Mapa dokumentacyjna (pdf) 586.38 KB
1.3 Mapa geologiczno-inżynierska (pdf) 748.78 KB
2. Objaśnienia (pdf) 315.19 KB
3. Tabela parametrów geotechnicznych (pdf) 296.46 KB
4.2 Przekrój geologiczno-inżynierski B-B (pdf) 261.52 KB
4.3 Przekrój geologiczno-inżynierski C-C (pdf) 264.52 KB
5. Karty otworów badawczych (pdf) 891.91 KB
6. sondy (pdf) 1.07 MB
7.1 Zestawienie wyników badań 260.40 KB
7.2 Analizy granulometryczne gruntu (pdf) 642.74 KB
8.1 Analiza stateczności jaru B-B (pdf) 350.84 KB
8.2 Analiza stateczności jaru C-C (pdf) 346.69 KB
9. Decyzja (pdf) 501.94 KB
10. Dokumentacja fotograficzna (pdf) 2.38 MB
11. Karta osuwiska (pdf) 1.78 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) 1.97 MB
Informacja z otwarcia ofert (pdf) 591.72 KB
Wybór oferty (pdf) 2.69 MB
artykuł nr 4

ZP.271.1.2018 - Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024 - 0+269